Utredningar/rapporter

Utredningar och rapporter är samlade under fliken Om projektet

Näringslivet har flera gånger gjort skrivelser till Näringsdepartementet och Trafikverket/Banverket om behoven att investera i förbättrad järnvägskapacitet mm. Tre sådana brev hittar du nedan. Här finns också en karta som visar vilka investeringar i järnvägsnätet som prioriteras av Näringslivets Transportråd.