Vilken typ av trafik går på Bergslagsbanan?

Majoriteten av trafiken på Bergslagsbanan är godstrafik. Förutom den omfattande förädling/produktion som sker i regionen fungerar Bergslagsbanan som ett transitområde för genomgående godstransporter från norra Sverige till Göteborgs hamn eller till södra Sverige och vidare till kontinenten. Ett mått på omfattningen av godstransporterna i regionen är att var fjärde godståg i Sverige berör Borlänge varje dag.