Vilken standard har Bergslagsbanan idag?

Åtgärderna längs Bergslagsbanan har under många år varit eftersatta. Standarden är därför varierande vilket gör att Bergslagsbanan har svårt att leva upp till de behov som näringslivet har på en effektiv och pålitlig järnväg. Genom ett antal åtgärder längs banan skulle effektiviteten på transporterna höjas rejält. Detta samtidigt som effektiviteten i hela järnvägsnätet skulle förbättras då trafik kan flyttas från Västra Stambanan till godsstråket väster om Vänern. Det absolut viktigaste som händer just nu för att förverkliga detta är den pågående upprustningen på sträckan Ställdalen-Hällefors.