Vad är godsstråket väster om Vänern?

Godsstråket väster om Vänern är förlängningen på Bergslagsbanan, från Kil via Grums, Mellerud och Trollhättan vidare till Göteborg. Godsstråket väster om Vänern har i Trafikverkets nationella plan utpekats som huvudstråket för transporter på järnväg från Norrland och Bergslagen till Göteborg.