Utveckling

Näringslivets och basindustrins utveckling i regionen är fortsatt mycket positiv

Under en följd av år har basindustrin i Berglagen expanderat. Investeringar i mångmiljardklassen har gjorts och många fler är planerade. Investeringar som ger betydande volymökningar, högre förädlingsgrader inom regionen och ökade exportvolymer.


Basindustrins positiva utveckling kommer enligt prognoserna att fortsätta. Bara i Dalarna kommer basindustrin under de kommande fem åren att investera mer än 20 miljarder kronor i ökad produktionskapacitet.

För näringslivets utveckling är investeringar i järnvägstransportsystemet en kritisk framgångsfaktor

För ett antal branscher i regionen är järnvägstransportsystemet en kritisk framgångsfaktor för den fortsatt positiva utvecklingen. Exempel på några branscher är träindustrin, stål- och metallverk, industrin för metallvaror, industrin för elkraftteknik och turistnäringen. Investeringar som leder till ökad kapacitet och tillgänglighet i järnvägstransportsystemet är för dessa branscher en mycket viktig förutsättning för fortsatt positiv utveckling i regionen men även för resterande Sverige och EU.