Länkar

Här är min samling med länkar som har koppling till transporter, trafik,  infrastruktur och näringslivsutveckling.

Partnerskap Bergslagsbanan

Medlemmarna i Partnerskap Bergslagsbanan

Partnerskap Bergslagsbanan på Facebook

Trafikverket

Trafikverkets startsida
Förstudierna inom projektet BanaGods i Mitt
Upprustning Ställdalen-Hällefors
Anslutning Gävle Hamn
Projektet Banaväg i Väst, Göteborg-Trollhättan
Lastplatser för gods på järnväg
Forskning och innovation
Järnvägsnätsbeskrivning
Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Andra offentliga aktörer

Riksdagens Trafikutskott
Näringsdepartementet Transporter och infrastruktur
Näringsdepartementet Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport
Tåg i Bergslagen
Värmlandstrafik
X-Trafik
Dalatrafik
Länstrafiken Sörmland, Västmanlands Lokaltrafik och Länstrafiken Örebro
Västtrafik
Region Gävleborg
Region Dalarna
Regionförbundet Örebro
Region Värmland
Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Landstinget Gävleborg
Landstinget Dalarna
Örebro läns landsting
Landstinget i Värmland
Tillväxtverket
Trafikanalys
Tillväxtanalys
Transportstyrelsen
ERA, European Railway Agency
RNE, Rail Net Europe
Falun Borlänge-regionen AB

Organisationer och samarbetsforum

Branschföreningen Tågoperatörerna
Näringslivets Transportråd
Sveriges kommuner och landsting, Transporter och infrastruktur
Sveriges kommuner och landsting, Transportpolitik
Svensk kollektivtrafik
Resenärsforum
Logistikforum
Gröna Korridorer
Godstrafiken.nu
UIC, Internationl Union of Railway
European Shippers' Council
EIA, the European Intermodal Association
EIM, the European Rail Infrastructure Managers
CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies
Transportgruppen
Fördubbling
MerKoll
FullKoll
R3
Svenska privatvagnföreningen
NGS, Nationell Godsstrategi
Jernkontoret
Skogsindustrierna
Teknikföretagen
Svensk Handel
TTF Forum för Logistik
Handelskamrarna
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Småföretagarnas riksförbund
IVA
Svenska Transportarbetareförbundet
SEKO
Trafik och Järnväg
Reserobot
Åka tåg
Svenska Järnvägsklubben
Järnvägsfrämjandet
Bergskraft

Intresseföreningen Bergslaget
Dalabanan Intressenter
Botniska korridoren
MellanSveriges LogistikNav
Framtid Västra Stambanan

Några företag inom järnvägsbranschen

Tågåkeriet i Bergslagen
Tågkompaniet
Trätåg
Cargo Net
Green Cargo
SJ

TX Logistik AB
Railcare
Jernhusen
Euromaint
Transitio
Alstom
Bombardier Transportation
GIA Industri
Gävle Järnvägsteknik
Kockums Industrier
NetRail
Svenska privatvagnföreningen
SweMaint
Gävle Godsvagnsservice
Scandinavian Track Group AB
Transwaggon

ISS Trafficare

Exempel på företag i anslutning till Bergslagsbanan och några hamnar

Korsnäs
StoraEnso
Metso
Sandvik
Ovako
Trätåg
Ericsson
Artic Paper
SSAB
Outokumpu
Clas Ohlson
Bergkvist Insjön
ABB
Spendrups
Ahlstrom
Kopparbergs
ArvinMeritorx
Wasa
SMA Mineral
Grängesberg Iron
Kopparberg Mineral
Nordic Iron Ore
Billerud
Gävle Hamn
Göteborgs Hamn
Norrköpings Hamn
Oxelösunds Hamn
Vänerhamn
Mälarhamnar

Nyheter

Infrastrukturnyheter
X-Rail.net
Järnvägsnytt
Res- och trafikforum
Trailer

Transportnet.se

Forskning

Transguide, Konferenser och litteratur
Högskolan i Gävle
Högskolan Dalarna
Örebro Universitet
Karlstads Universitet
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Vinnova
Trafikverket, Forskning och innovation
KTH Järnvägsgruppen
Centrum för transportstudier
Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Arkitektur och Infrastruktur
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Gruppen för logistik och transportekonomi
Chalmers Carmec
Linköpings universitet, Avdelningen för Logistik
Lunds universitet