Varför är det viktigt i utvecklingen av ett hållbart samhälle att investera i och rusta upp järnvägen?

Transporter på järnväg är idag ett av de kraftfullare verktygen för att skapa ett hållbart samhälle och hejda en global uppvärmning. Satsningar på elektrifierad järnväg innebär att flera av miljö-, klimat- och energimålen kan uppfyllas. En långsiktig ökning av transporter av människor och gods på järnväg är en nödvändig del av omställningen till ett ekologiskt och klimatmässigt hållbart transportsystem.