Jan Bohman

 

 

Vem är Jan Bohman?

- Sedan 1 juli är jag kommunstyrelsens ordförande i Borlänge. Jag är född och uppvuxen i Norrbotten och har bott med familjen i Borlänge sedan 1990. Innan jag blev kommunalråd var jag ordförande i barn och bildningsnämnden. Sedan valet 2010 har jag varit heltidspolitiker innan dess var jag bl.a. ombudsman för Socialdemokraterna i Dalarna under många år. Sedan i somras har jag även den stora äran att få vara ordförande i Partnerskap Bergslagsbanan och jag efterträdde då Nils Persson.

 

Vad hoppas du kunna åstadkomma som ordförande för Partnerskap Bergslagsbanan?

- Jag tror att vi måste arbeta för att få folk att inse att det finns många världsledande företag i regionen som står och faller med en icke fungerande Bergslagsbana. Jag hoppas kunna bidra till debatten och att få beslutsfattarna att förstå att för Sveriges fortsatta välgång så behöver vi väl fungerande industrier där väl fungerande infrastruktur är en kritisk framgångsfaktor.

 

Hur ser du på Bergslagsbanans betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för en lyckad regionförstoring?

- Jag tror att Bergslagsbanans betydelse är avgörande för att få fart på de investeringar i näringslivet som nu är aktuella. Aktuella utredningar visar bl.a. på att flera företag redan har valt bort järnvägen för att man tappat förtroendet till den. Jag är övertygad om att om vi ska lyckas få fler nyetableringar i regionen så är en väl fungerande infrastruktur och en väl fungerande Bergslagsbana, i synnerhet, avgörande. Ökad kapacitet på Bergslagsbanan är för mig ett måste för en än mer positiv företagsutveckling i regionen men även i övriga Sverige.

 

Är det något som har överraskat dig när du under året har satt dig in arbetet med Bergslagsbanan?

- Det som har förvånat mig mest är att trots allt prat om klimat och miljö, ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och att hela Sverige ska leva o.s.v. så har inte några genomgripande beslut som rör Bergslagsbanan tagits och planering av åtgärder inte kommit längre.

 

Om du fick vara infrastrukturminister för en dag vilka beslut skulle du ta som gällde Bergslagsbanan?

- Under en dag skulle jag hinna ta en massa spännande beslut, bl.a. att få till ett dubbelspår mellan Gävle och Storvik och mellan Falun och Borlänge tillsammans med fler och förbättrade mötesstationer längs hela banan. Jag skulle även passa på att besluta om en upprustning av Silverhöjdsspåret. Allt detta skulle jag hinna med innan lunch för att ha eftermiddagen till en massa andra spännande sysslor.