Fakta/Statistik

Statistik om transportsektorn hittar du hos Trafikanalys.

Även hos Trafikverket kan du hitta mycket intressant statistik och annan fakta om järnvägsnätet. Även Trafikverkets årsrapporter brukar kunna bjuda på intressant fakta.

Transportstyrelsens hemsida är också värd ett besök.

Projektet om fördubblat kollektivtrafikresande, Fördubbling.se,  har en statistikportal.

godstrafiken.nu hittar du mycket fakta och statistik som hör till godstransporter med alla trafikslag.

Green Cargo har en ordlista för järnvägsbranschen på sin hemsida.

X-Rail.net har nyheter och länksamlingar som täcker järnvägsförvaltare, transprotpolitik mm.

Fakta och statistik om utveckling, tillväxt etc hittar du hos Tillväxtverket och Tillväxtanalys.

För den som har viljan att tränga in i den statistikvärlden finns ju alltid Statistiska centralbyrån och Eurostat också.

Det ideella järnvägsintresset är stort. Hos Svenska järnvägsklubben och Järnväg.net finns mycket matnyttigt. Hos Wikepedia kan du hitta information och fakta om det svenska järnvägsnätet inklusive Bergslagsbanan.