Vad menar man när man säger att Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass?

I anslutning till Bergslagsbanan finns ett stort antal företag som är ledande inom sina respektive branscher - inte bara på nationell eller europeisk nivå utan även globalt. Företag som exempelvis Ericsson, Sandvik, Ovako, Stora Enso, Korsnäs, SSAB, ABB och Ahlstroms verkar på marknader med global konkurrens där effektiva järnvägstransporter är ett viktigt konkurrensmedel och en kritisk framgångsfaktor.