Varför är Bergslagsbanan viktig för att kunna åstadkomma en regionförstoring?

Även transporter av människor på Bergslagsbanan är av stor vikt för regionen då det främjar en regionförstoring och säkerställer näringslivets behov av arbetskraft. Regionförstoring förbättrar individens möjligheter att nå ett passande arbete utan att behöva byta bostadsort. Omvänt får näringslivet tillgång till fler personer med lämplig kompetens. Förutom att regionen i sig vinner på detta så ökar även samverkan mellan närliggande regioner.